Welkom

Beste bezoeker,
We heten je WELKOM bij KOGA GO (Groepsopvang, kinderen tussen 0-3 jaar ).

In een huishoudelijk kader, dito sfeer en inrichting, biedt KOGA de kinderen een ‘thuis’ aan zoals ze die ook bij de ouder gewoon zijn. Onze structuur en werking is volledig op deze basis gestoeld.Dat opvoeden in de 21ste eeuw niet alleen een vrouwenzaak is hebben wij ook in onze werking geïntegreerd. Zowel vrouwelijke als mannelijke begeleiders staan dagelijks in voor je kind.

Tijdens de opvang wordt aandacht besteed aan de opvoeding en de verzorging van je kind. We scheppen een veilig en kindvriendelijk klimaat dat de ontplooiing van al hun talent bevordert.

Reeds meer dan 15 jaar beschikt KOGA over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind & Gezin en aan de verwachtingen van het organiserend bestuur. Kinderverzorg(st)er, antroposofische pedagogen, orthopedagogen en ervaringsdeskundigen, vormen samen het bekwame team van begeleiders.

De medewerkers verbinden zich ertoe te zorgen voor een verantwoorde lichamelijke - en psychische verzorging, voeding, rust en beweging van je kind. Ze spelen in op hun affectieve behoefte, maken de nodige tijd vrij voor verzorging en voeding en stimuleren je kind in spel-, spraak-, sociale en motorische ontwikkeling.

We informeren je graag over de algemene werking van het zelfstandig kinderdagverblijf, een dagelijkse toelichting over het dagverloop als de ontwikkeling van je kind. Dit maakt een belangrijk deel uit van de werking.

Uiteraard luisteren we ook graag naar jou als ouder. Vragen over opvoeding, voeding, verzorging e.a. bespreken we samen en zoeken naar een gepast antwoord.