Aanmelding

 [bg|aanmelding|1|200|random|1|#FFFFFF]

 

 

Inschrijving:
Er worden geen kinderen geweigerd op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen bij ons terecht op voorwaarde dat er paramedische en medische behandelingen uitgevoerd worden door externe deskundigen (verple(e)g(st)er, kinesitherapeut,…).

Aanmelden:
Neem telefonisch of e-mail contact met ons te informeren naar de mogelijkheden én om een persoonlijk gesprek te plannen.

Er is een vrije plaats in het zelfstandig kinderdagverblijf.
Je kan een schriftelijke toezegging (overeenkomst met vermelding van de eerste opvangdatum) bekomen na storting van de waarborg (dit bedrag zal worden verrekend op het einde van de samenwerking) als reserveringsvergoeding en afgifte van een door u ondertekend huishoudelijk reglement.

Er is géén vrije plaats in het zelfstandig kinderdagverblijf.
Je vraagt dat de aanvraag voor opvang wordt bijgehouden en zodra er een plaats vrij komt dat je op de hoogte gebracht wordt.
Op de wachtlijst noteren we: Naam, Adres, Telefoonnummer, Geboortedatum of opvangdatum, Gezinssituatie, Beroep
 

 
Bijzondere aspecten in opnamebeleid:
We hanteren de reglementaire voorrangsregels zoals voorgeschreven door Kind en Gezin