Boeken

De onderstaande lijst is een greep uit de uitgebreide bibliotheek die wij ter beschikking stellen voor de ouders in de opvang. Daarnaast zijn het stuk voor stuk pareltjes om zeker ook in huis te hebben als naslagwerk en hulp bij het opvoeden van kinderen.

 

  Puur Kind Babydagboek

Het babydagboek: om ontwikkeling of speciale momenten op te bij te houden met korte teksten over de ontwikkeling van het jonge kind, ook met bijdragen van een arts.

 

  Gewoonten in de opvoeding van het kleine kind

In het leven van jonge kinderen zijn gewoonten van groot belang. Thuis, in de kinderopvang of op school kan een patroon van gewoonten een basis van veiligheid vormen die het kind uitnodigt om te aarden en zich te ontwikkelen. Als opvoeder kun je hier bewust mee werken, door gewoonten bewust te vormen.

 

  Nabootsing, het toverwoord voor de opvoeding in de eerste zeven jaar

Een pasgeboren baby kent geen grens tussen zichzelf en de omgeving. Als het ouder wordt, gaat het die grens ervaren. Dat betekent (ook) dat het jonge kind leert door de nabootsing: het meebeleven en nadoen van wat het in zijn omgeving waarneemt. Hoe werkt die nabootsing en hoe kun je van dit gegeven gebruik maken in het opvoeden van jonge kinderen?

 

  Vitale voeding in het eerste levensjaar

Wat is het beste voor je pasgeboren baby op het gebied van voeding? Hoe lang ga je door met borstvoeding, wat zijn alternatieven, wat heeft je kind nog meer nodig en hoe maak je dat klaar? Op deze en andere vragen geeft deze brochure heldere antwoorden.

 

  Samen met je kind op weg. Zwangerschap en eerste levensjaren

Drie deskundigen (een kinderarts, een gynaecoloog en een pedagoge) over de zwangerschap en de eerste jaren van het kind: wat kunnen we doen om de gezonde ontwikkeling van het kind te stimuleren?

 

  Spiritualiteit werkt in de opvoeding

Spiritualiteit in de opvoeding, wat houdt dat in? Voor Vincent Duindam, vader van twee dochters en psycholoog, betekent het dat je als opvoeder allereerst zelf volwassen te zijn, dat betekent: emotioneel op eigen benen staan en werken aan je eigen innerlijke ontwikkeling. Dat biedt de kinderen ruimte om zichzelf in vrijheid te ontwikkelen. In dit boekje wordt op een toegankelijke en aanstekelijke manier beschreven hoe je zo, samen met je kinderen, op weg kunt gaan.

 

  Tijd voor jezelf. De eerste jaren na de bevalling

Iedere moeder weet het: kinderen krijgen is niet alleen maar leuk. Dit is een geruststellend en ondersteunend boek voor moeders.

 

  Schipper mag ik overvaren? De jaarfeesten in de stroom van de seizoenen

De jaarfeesten. Waarom worden die feesten gevierd? In dit boek komt de volle rijkdom van de jaarfeesten aan bod: hun diepe inhoud en de betekenis daarvan; de wortels van de manier waarop de feesten gevierd worden in oudere, voor-christelijke culturen; de vraag hoe je met kinderen van deze tijd in de drukte van school of gezin de feesten vieren kunt; gebruiken, symbolen en verhalen rondom de jaarfeesten en tot slot ook nog een aantal knutselideeën, recepten en liedjes. Dat alles in een kloeke gebonden uitgave die is geïllustreerd met honderden kleurenafbeeldingen.

 

  Vaccinaties doorgeprikt. Informeer je en kies dan het beste voor jouw kind

Een zeer leesbaar en toch gedegen boek over het vraagstuk van het vaccineren. Zijn vaccinaties veilig; kennen ze bijwerkingen; waarom wordt er eigenlijk gevaccineerd; wat is de rol van overheid en media; hoe kun je anders met vaccineren omgaan? De drie schrijfsters zijn klassiek homeopaat of antroposofisch arts.

 

  Vragen is een kunst

Voordat problemen kunnen worden opgelost moeten ze eerst in gesprek gebracht kunnen worden. Die logische eerste stap... is echter soms wel eens moeilijk. Misschien juist als het gaat om je kinderen en hun eventuele problemen. Hoe kaart je die op een goede manier aan met hun leraar? In deze ABC Opvoedwijzer laat Christine Gruwez zien hoe je kan beginnen bij de eerste stap: het helder maken van de communicatie. Wat kun je daar zelf aan bijdragen?

 

  Zen in opvoeding. Opnieuw leren wat we al weten

"Het opvoeden van een kind is te vergelijken met het leren gooien van een bal. Als je er te veel over nadenkt lukt het niet." Het opvoeden stelt veel ouders voor grote en kleine vragen. Ieder wil het beste - en merkt dat het in de praktijk soms anders loopt. Een kind opvoeden is ook jezelf opvoeden. In dit boek wordt vanuit de zen-filosofie naar het opvoeden gekeken. In korte teksten worden veel aspecten van het opvoeden op een bemoedigende en lichtvoetige toon besproken.

 

  Geef je kind meer zelfvertrouwen. 150 praktische adviezen om een positief zelfbeeld mee te geven

Honderdvijftig tips: hoe geef je je kind een figuurlijke ’aai over de bol’ zodat het zich gezien, gekend en gewaardeerd voelt? De tips komen van verschillende ouders en kunnen de lezer ook op eigen ideeën brengen.

 

  Binnen de perken te buiten. Over het omgaan met grenzen en het vinden van de menselijke maat

In onze tijd hebben we aan de ene kant te maken met grenzeloosheid, aan de andere kant met de behoefte om scherpe grenzen te trekken. In dit boek gaat Lex Bos op zoek naar het vinden van de gulden middenweg tussen deze twee uitersten. Deze zoektocht heeft zowel een individuele als een sociaal-maatschappelijke betekenis.

 

  Kind van zes. Rijp voor de basisschool

De stap van het kleuteronderwijs naar het ’echte’ schoolonderwijs is een belangrijke overgang in het leven van een kind. Dit boek gaat over de betekenis van die overgang en vertelt over de pedagogische visie en praktijk in de lagere klassen van de Vrije School.

 

  Kind van negen. Ommekeer in een kinderleven.

In het negende levensjaar voltrekt zich in ieder kind een grote verandering die ertoe leidt dat het kind op een heel andere manier dan daarvoor in het leven staat. Hoe kun je je kind in het ondergaan van deze verandering begeleiden?

 

  Kind van twaalf.

 

  Opvoeding en gezondheid.

Over de samenhang van lichaam, ziel en geest zoals die tot uiting komt in gezondheid en ziekte bij kinderen.

 

  Slapen en waken

Slapen en waken zijn niet alleen lichamelijke processen. Ook in andere ’lagen’ hebben de wereld van e nacht en die van de dag hun wisselwerking op elkaar. In deze brochure gaat het met name om die andere lagen: hoe werken dag en nacht op elkaar in en hoe kunnen we daar vruchtbaar mee om gaan?

 

  De levensopdracht van nieuwetijdskinderen. Wie ze zijn en wat ze ons leren.

Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die ’anders’ zijn dan de meeste van hun leeftijdsgenoten. Ze zijn drukker, maar ook gevoeliger. Door hun anderszijn hebben ze vaak moeite zich aan te passen aan bestaande gewoontes in opvoeding en onderwijs. Maar... hun anderszijn is geen ’ziekte’. Eerder plaatsen ze ons voor de opgave onderwijs, opvoeding en samenleving zo in te richten dat ook zij, met hun speciale vaardigheden, gedijen en hun bijdrage kunnen leveren.

 

  De puberteit voorbij
Bruggen slaan door voelen, denken en willen

Hoe denken, voelen en willen de verbinding vormen tussen de mens en de wereld om hem heen. Juist in de puberteit treden deze drie kwaliteiten van de ziel en wordt een basis gelegd voor hun onderlinge balans. In dit boek wordt de ontwikkeling van deze kwaliteiten besproken en verduidelijkt met beeldende verhalen.

 

  Tijd en ritme
Walter Bühler

Het omgaan met tijd en het hanteren van ritmes zijn belangrijke factoren op het gebied van ziekte en gezondheid. Deze brochure laat zien hoe je meer greep kunt krijgen op de tijd en waarom ritmes zo belangrijk zijn.

 

  Puberteit
De smalle weg naar innerlijke vrijheid

Jeanne Meijs

Wat gebeurt er allemaal wel niet als een kind in de puberteit belandt? Het is een fase van ingrijpende veranderingen, lichamelijk en innerlijk. In dit boek komen de vele aspecten rondom de puberteit aan bod, zo biedt het ouders hulp en inzicht in soms moeilijke perioden.

 

  Geef je kind meer zelfvertrouwen
150 praktische adviezen om een positief zelfbeeld mee te geven
Silvana Clark

Honderdvijftig tips: hoe geef je je kind een figuurlijke ’aai over de bol’ zodat het zich gezien, gekend en gewaardeerd voelt? De tips komen van verschillende ouders en kunnen de lezer ook op eigen ideeën brengen..

 

  Het etherlichaam als pedagogisch instrument
In de opvoeding van het kleine kind
Cornelis Boogerd

Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar) zijn het de krachten van het etherlichaam die een wezenlijke taak vervullen. Die krachten drukken zich uit in onder andere ritme, gewoontes en nabootsing. Dit boek geeft aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krachten kunt werken en geeft daartoe ook vele voorbeelden en oefeningen.