Vergoeding

 [bg|vergoeding|1|200|random|1|#FFFFFF]

 

 

 

 

KOGA werk met 2 groepen met elk hun tarief.
 

 

Voorschoolse kinderen
Voorschools kinderen zijn kinderen die nog niet voltijds naar school gaan en waarvoor de ouderbijdrage wordt berekend op basis van het aanslagbiljet. (het IKG systeem -InKomens Gerelateerde ouderbijdrage- van Kind & Gezin) Meer info, berekening en aanvraag op de website van Kind & Gezin (http://www.kindengezin.be) of bij het zelfstandig kinderdagverblijf (ZKDV).

Naschoolse kinderen
Naschoolse kinderen zijn kinderen die voltijds naar school gaan en waarvoor de ouderbijdrage via het ZKDV berekend wordt.