Wie is Wie


 

Reeds meer dan 15 jaar beschikt KOGA over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de kwalificatie- & diplomavereisten van Kind & Gezin en aan de verwachtingen van het organiserend bestuur.

Ze vormen samen het bekwame team van begeleiders.
Het aantal begeleiders per dag hangt af van het aantal aanwezige kindjes en leeftijd met een max. 9 kindjes per begeleider.
 
Ons team wordt vaak versterkt door stagair(e)s in opleidingen (kinder)verzorging, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en de bacholoropleiding 'Pedagogie van het jonge kind'. Stagair(e)s zijn ten allen tijde "surplus" en werken steeds onder toezicht.

Het KOGA Team

Groepsverantwoordelijke KOGA ZUID Water, PJK (Pedagogie van het jonge kind), Pedagogisch medewerker,

Pedagogisch medewerker

Groepsverantwoordelijke KOGA Water, Bachelor PJK, Pedagogisch medewerker,

Pedagogisch medewerker, GWW, Leefgroepwerking, Opvoedster

Pedagogisch medewerker, PJK (Pedagogie van het jonge kind)

Verantwoordelijke keuken, polyvalente medewerkster

Logistiek medewerker, Wijkwerker

Bachelor in het kleuteronderwijs, Pedagogisch medewerker

Directeur, Graduaat Verantwoordelijke kinderopvang, (antroposofisch) Pedagoog

Pedagogisch medewerker, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid BO

Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker

Logistiek medewerker

Pedagogisch verantwoordelijke, Bachelor in de orthopedagogie, Gezinsbegeleidster.

Het KOGA Vrijwilligers- & Stage Team

Jobstudent

Kindbegeleider

Jobstudent, Student ergotherapie

Student

Student Pedagogiek

Vrijwilliger, klusser

Vrijwilliger Huiswerkbegeleiding

Jobstudent