Wie is Wie


 

Reeds meer dan 15 jaar beschikt KOGA over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de kwalificatie- & diplomavereisten van Kind & Gezin en aan de verwachtingen van het organiserend bestuur.

Ze vormen samen het bekwame team van begeleiders.
Het aantal begeleiders per dag hangt af van het aantal aanwezige kindjes en leeftijd met een max. 9 kindjes per begeleider.
 
Ons team wordt vaak versterkt door stagair(e)s in opleidingen (kinder)verzorging, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en de bacholoropleiding 'Pedagogie van het jonge kind'. Stagair(e)s zijn ten allen tijde "surplus" en werken steeds onder toezicht.

Het KOGA Team

Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind
Kindbegeleidster

Kindbegeleidster, Gezondheid en welzijnswetenschappen, Leefgroepwerking, Opvoedster

Bachelor Orthopedagogie, Sociale en technische wetenschappen, Kindbegeleider

Graduaat Orthopedagogie, Kindbegeleidster

Bachelor in de orthopedagogie, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid

Bachelor in het kleuteronderwijs, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid

Graduaat Verantwoordelijke kinderopvang, Pedagoog, Directeur

Kindbegeleidster

Kindbegeleidster

Kok

Bachelor Orthopedagogie, kindbegeleider

Pedagogisch verantwoordelijke, Bachelor in de orthopedagogie, gezinsbegeleidster.

Het KOGA Vrijwilligers-Team

Stagiair PJK (Pedagogie van het jonge kind)

Huiswerkbegeleiding

Vrijwilliger