Wie is Wie


 

Reeds meer dan 15 jaar beschikt KOGA over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de kwalificatie- & diplomavereisten van Kind & Gezin en aan de verwachtingen van het organiserend bestuur.

Ze vormen samen het bekwame team van begeleiders.
Het aantal begeleiders per dag hangt af van het aantal aanwezige kindjes en leeftijd met een max. 9 kindjes per begeleider.
 
Ons team wordt vaak versterkt door stagair(e)s in opleidingen (kinder)verzorging, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en de bacholoropleiding 'Pedagogie van het jonge kind'. Stagair(e)s zijn ten allen tijde "surplus" en werken steeds onder toezicht.

Het KOGA Team

Bachelor PJK, Kindbegeleidster, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid Aarde

Kindbegeleidster, GWW, Leefgroepwerking, Opvoedster, Groepsverantwoordelijke KOGA Water

Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind, Kindbegeleidster

Bachelor Orthopedagogie, Sociale en technische wetenschappen, Kindbegeleidster

Graduaat Orthopedagogie, Kindbegeleidster

Bachelor in de orthopedagogie, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid Water

Bachelor in het kleuteronderwijs, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid Lucht

Graduaat Verantwoordelijke kinderopvang, Pedagoog, Directeur

Kindbegeleidster

Kindbegeleidster

Kindbegeleidster

Kok

Bachelor Orthopedagogie, kindbegeleider

Pedagogisch verantwoordelijke, Bachelor in de orthopedagogie, gezinsbegeleidster.

Het KOGA Vrijwilligers- & Stage Team

Stagiair PJK (Pedagogie van het jonge kind), Vakantiejobber

Vakantiejobber

Stagiair PJK (Pedagogie van het jonge kind), Vakantiejobber

Huiswerkbegeleiding

Vrijwilliger

Vrijwilliger Begeleid werken