Wie is Wie


 

Reeds meer dan 15 jaar beschikt KOGA over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de kwalificatie- & diplomavereisten van Kind & Gezin en aan de verwachtingen van het organiserend bestuur.

Ze vormen samen het bekwame team van begeleiders.
Het aantal begeleiders per dag hangt af van het aantal aanwezige kindjes en leeftijd met een max. 9 kindjes per begeleider.
 
Ons team wordt vaak versterkt door stagair(e)s in opleidingen (kinder)verzorging, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en de bacholoropleiding 'Pedagogie van het jonge kind'. Stagair(e)s zijn ten allen tijde "surplus" en werken steeds onder toezicht.

Het KOGA Team

PJK (Pedagogie van het jonge kind), Pedagogisch medewerker

Kindbegeleider

Kindbegeleider, Logopediste

Kindbegeleider

Logistiek medewerker

Bachelor PJK, Pedagogisch medewerker, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid Aarde

Pedagogisch medewerker, GWW, Leefgroepwerking, Opvoedster

Bachelor Orthopedagogie, STW, Pedagogisch medewerker, Groepsverantwoordelijke KOGA Water

Bachelor in het kleuteronderwijs, Pedagogisch medewerker

Directeur, Graduaat Verantwoordelijke kinderopvang, (antroposofisch) Pedagoog

Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid Vuur

Pedagogisch medewerker

Logistiek medewerker

Verantwoordelijke keuken & aankoop

Bachelor Orthopedagogie, Pedagogisch medewerker, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid Lucht

Pedagogisch verantwoordelijke, Bachelor in de orthopedagogie, Gezinsbegeleidster.

Het KOGA Vrijwilligers- & Stage Team

Jobstudent

Jobstudent, Student ergotherapie

Student

Student

Stagiair PJK (Pedagogie van het jonge kind), Jobstudent

Student Pedagogiek

Vrijwilliger Huiswerkbegeleiding

Vrijwilliger Begeleid werken

Jobstudent