KOGA Welkom

Zin in een nieuwe uitdaging?

Beste bezoeker,
We heten je WELKOM bij KOGA (Voor- & Buitenschoolse opvang, kinderen tussen 0-12 jaar) te Ronsele.

In een huishoudelijk kader, dito sfeer en inrichting, biedt KOGA de kinderen een ‘thuis’ aan zoals ze die ook bij de ouder gewoon zijn. Onze structuur en werking is volledig op deze basis gestoeld.Dat opvoeden in de 21ste eeuw niet alleen een vrouwenzaak is hebben wij ook in onze werking geïntegreerd. Zowel vrouwelijke als mannelijke begeleiders staan dagelijks in voor je kind.

Tijdens de opvang wordt aandacht besteed aan de opvoeding en de verzorging van je kind. We scheppen een veilig en kindvriendelijk klimaat dat de ontplooiing van al hun talent bevordert.

Reeds meer dan 15 jaar beschikt KOGA over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind & Gezin en aan de verwachtingen van het organiserend bestuur. Kinderverzorg(st)er, antroposofische pedagogen, orthopedagogen en ervaringsdeskundigen, vormen samen het bekwame team van begeleiders.

De medewerkers verbinden zich ertoe te zorgen voor een verantwoorde lichamelijke - en psychische verzorging, voeding, rust en beweging van je kind. Ze spelen in op hun affectieve behoefte, maken de nodige tijd vrij voor verzorging en voeding en stimuleren je kind in spel-, spraak-, sociale en motorische ontwikkeling.

We informeren je graag over de algemene werking van het zelfstandig kinderdagverblijf, een dagelijkse toelichting over het dagverloop als de ontwikkeling van je kind. Dit maakt een belangrijk deel uit van de werking.

Uiteraard luisteren we ook graag naar jou als ouder. Vragen over opvoeding, voeding, verzorging e.a. bespreken we samen en zoeken naar een gepast antwoord.

Mannen in de opvang - Interview Radio 2 Middagpost (24/1/2014)

Radio 2 Deze week verschenen er verschillende oproepen in de media voor nieuwe onthaalouders in verschillende gemeenten in Oost-Vlaanderen. Ook in Zomergem is er de behoefte aan nieuwe onthaalouders. Er zijn tegenwoordig ook meer mannen die de stap zetten en in een kinderopvang aan de slag gaan. In KOGA te Zomergem hebben ze bv 2 onthaalpapa's, Peter en Niels.  Radio 2 bracht hen een bezoek en sprak met hen en hun vrouwelijke collega's. Beluister het volledige interview uit de Radio 2 uitzending Middagpost van vrijdag 24 januari.


Het KOGA Team

Groepsverantwoordelijke KOGA ZUID Water, PJK (Pedagogie van het jonge kind), Pedagogisch medewerker,

Pedagogisch medewerker

Groepsverantwoordelijke KOGA Water, Bachelor PJK, Pedagogisch medewerker,

Pedagogisch medewerker, GWW, Leefgroepwerking, Opvoedster

Pedagogisch medewerker, PJK (Pedagogie van het jonge kind)

Verantwoordelijke keuken, polyvalente medewerkster

Logistiek medewerker, Wijkwerker

Bachelor in het kleuteronderwijs, Pedagogisch medewerker

Directeur, Graduaat Verantwoordelijke kinderopvang, (antroposofisch) Pedagoog

Pedagogisch medewerker, Groepsverantwoordelijke KOGA Zuid BO

Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker

Logistiek medewerker

Pedagogisch verantwoordelijke, Bachelor in de orthopedagogie, Gezinsbegeleidster.

Het KOGA Vrijwilligers- & Stage Team

Jobstudent

Kindbegeleider

Jobstudent, Student ergotherapie

Student

Student Pedagogiek

Vrijwilliger, klusser

Vrijwilliger Huiswerkbegeleiding

Jobstudent