Sylvia De Pauw

Vrijwilliger, Creatief vormgever

Mijn naam is Sylvia De Pauw.

Vijf jaar lang verzorgde ik mee de naschoolse opvang van peuters en kleuters in de Gentse Steinerschool.
Sinds 2018 werk ik voor KOGA als vrijwilliger achter de schermen in de hoedanigheid van creatief vormgever.

Mijn taak bestaat erin de pedagogische visie van KOGA te vertalen naar het spelaanbod en creatieve activiteiten met aandacht voor de ontwikkelingsfasen en de interesses/leefwereld van
de kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Ik sta mee in voor de aankoop van nieuw spelmateriaal en maak ook zelf speelgoed voor de kinderen, waar mogelijk telkens met verantwoorde natuurlijke materialen.

Daarnaast ontwerp en maak ik ook de seizoenstafels en voorzie ik de locaties doorheen het jaar van seizoensdecoratie.

Niets geeft me meer voldoening dan een idee een concrete vorm te kunnen geven en het plezier en de overgave te zien waarmee de kinderen hier vervolgens mee aan de slag gaan.