Wie is Wie


 

Reeds meer dan 15 jaar beschikt KOGA over een team van deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de kwalificatie- & diplomavereisten van Kind & Gezin en aan de verwachtingen van het organiserend bestuur.

Ze vormen samen het bekwame team van begeleiders.
Het aantal begeleiders per dag hangt af van het aantal aanwezige kindjes en leeftijd met een max. 9 kindjes per begeleider.
 
Ons team wordt vaak versterkt door stagair(e)s in opleidingen (kinder)verzorging, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en de bacholoropleiding 'Pedagogie van het jonge kind'. Stagair(e)s zijn ten allen tijde "surplus" en werken steeds onder toezicht.

Ons vast team bestaat uit:
     - Peter Martens
     - Sabine Plovyt
     - Melissa Veldkamp
     - Stephanie Bulté
     - Niels Verghote
     - Mirthe Vandereecken
     - Joyce Matthys
     - Stefanie De Ceuninck
     - Lien Gysels
     - Romy Depraetere


Ons Team

Kindbegeleidster
Kindbegeleidster
Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind Kindbegeleidster
Vrijwilliger Kindbegeleidster Bachelor bedrijfsbeheer Student orthopedagogie
Kindbegeleidster
Verantwoordelijke kinderopvang, Pedagoog, Directeur
Pedagogisch verantwoordelijke, bachelor in de orthopedagogie, gezinsbegeleidster.
Bachelor in het kleuteronderwijs, locatieverantwoordelijke
Kindbegeleidster, bachelor in de orthopedagogie, locatieverantwoordelijke Koga Zuid
Kindbegeleidster, Gezondheid en welzijnswetenschappen, Leefgroepwerking, Opvoedster