Koga

Koga Zuid

FAQ

CONTACT

Kwaliteitslabels

KOGA vzw is in het bezit van alle nodige kwalificatielabels. Attest van toezicht K&GIdentificatienummer: 900006752 Keuken FAVV/HACCPNummer: AER/OVL/026546 Actief lid Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Actief lid lokale contactgroep kinderdagopvang initiatieven

Veiligheid

Uiteraard voldoen wij aan de (strenge) veiligheidsvoorschriften van Kind en Gezin m.b.t. toegangscontrole en de brandweer inzake brandbeveiliging.

Inschrijving

Er worden geen kinderen geweigerd op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen bij ons terecht op voorwaarde dat er paramedische en medische behandelingen uitgevoerd worden door externe deskundigen (verple(e)g(st)er, kinesitherapeut,…). Aanmelden:Neem telefonisch of e-mail contact met ons te informeren naar de mogelijkheden én om een […]

Contact met ouders

Om tot een goede afstemming in de omgang met het kind te kunnen komen is het contact met ouders van groot belang. De dagelijkse belevenissen van het kind tot 2,5 jaar worden door de pedagogisch medewerkers opgeschreven in het dagelijkse email heen & weer berichtje/schriftje. Ouders kunnen hier, indien gewenst, ook een berichtje op antwoorden […]

Openinguren

KOGA is geopend elke werkdag van 6.00 uur tot 20.00 uur.Dit is inclusief het verruimde openingstijdenpakket. Het standaardpakket biedt opvang van 07.00 uur tot 19.00 uur. Er wordt geen opvang geboden op:

Voeding

De voeding is een gezonde mix tussen traditioneel, biologisch en vegetarisch en er wordt elke dag vers bereidt. De oudere kinderen helpen bij het schoonmaken van de groenten en klaarmaken van de maaltijd.De tafel dekken en afruimen is telkens weer een plezier. De maaltijd is een rustpunt. Ook in de namiddag vindt een moment om […]

Spelen

Ruimte krijgen om te spelen Voor kinderen is spelen pure noodzaak. Hierdoor leren zij de wereld kennen, hun fantasie ontwikkelen, worden vaardigheden geoefend en kennis vergaard. De groepsruimte is zo ingericht dat het uitnodigt tot spel. Er zijn knusse hoekjes met potten en pannen, wiegjes en popjes, manden met blokken en lappen stof. Het accent […]

Groepsamenstelling

Net als thuis zijn vertrouwde personen die het kind verzorgen en begeleiden belangrijk. Bij KOGA wordt gewerkt met vaste pedagogische medewerkers.Hun omgang met de kinderen wordt gekenmerkt door verwondering (voor de eigen talenten van een kind) en eerbied (voor de eigen wijze waarop een kind zich ontwikkelt). De kinderen worden opgevangen in een verticale groep (alle leeftijden van 0 tot 12 door elkaar).Er zijn maximaal 19 kinderen in […]

Doelgroep

Het zelfstandig kinderdagverblijf KOGA biedt groepsopvang (voor- en naschoolse opvang) in een verticale groep met een maximum gelijktijdige capaciteit van 19 kinderen. De diversiteit van de groep is een zéér belangrijk aandachtspunt. Kleine kinderen leren van grote en grote kinderen van van de kleinsten. Je kan bij ons terecht voor pasgeborenen (0 tot 2 maand), […]

Missie

KOGA gaat er vanuit dat de opvang van uw kind geen noodoplossing is, maar een onderdeel van het groeiproces van uw kind. Anders dan thuis, leert uw kind in KOGA met leeftijdsgenoten te spelen, samen te delen, voor zichzelf op te komen en creatief bezig te zijn met alle zintuigen. Aangezien KOGA gezien wordt als […]