Koga

Koga Zuid

FAQ

CONTACT

Contact met ouders

Om tot een goede afstemming in de omgang met het kind te kunnen komen is het contact met ouders van groot belang.

De dagelijkse belevenissen van het kind tot 2,5 jaar worden door de pedagogisch medewerkers opgeschreven in het dagelijkse email heen & weer berichtje/schriftje. Ouders kunnen hier, indien gewenst, ook een berichtje op antwoorden of informatie doorgeven.

Tijdens het brengen en halen van kinderen bestaat altijd de mogelijkheid informatie uit te wisselen. Ook kan een gesprek gepland worden.

Eenmaal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de pedagogisch medewerkers over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Informatie vanuit de organisatie verschijnt in papieren en digitale nieuwsbrieven en berichten. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks.

Elk jaar worden er verschillende ouderavonden of vormingen georganiseerd.

Via de persoonlijk log-in krijg je als ouder toegang tot het afgeschermde deel van de website met meer info, nodige documenten, foto’s en extra’s.
De log-in verkrijg je op simpel verzoek, of door je aan te melden. Na goedkeuring van je account krijg je toegang tot het afgeschermde deel.

Het dagelijkse email heen & weer berichtje/schriftje, de maandelijkse nieuwsbrief, deelname aan de lokale-, regionale & nationale activiteiten op alle niveau, het continu coachen en samen op weg gaan met de ouders maakt de communicatie tussen de ouders en de opvang ijzersterk.

Het kind staat hierin echt centraal!