Koga

Koga Zuid

FAQ

CONTACT

Groepsamenstelling

Net als thuis zijn vertrouwde personen die het kind verzorgen en begeleiden belangrijk.

Bij KOGA wordt gewerkt met vaste pedagogische medewerkers.
Hun omgang met de kinderen wordt gekenmerkt door verwondering (voor de eigen talenten van een kind) en eerbied (voor de eigen wijze waarop een kind zich ontwikkelt).

De kinderen worden opgevangen in een verticale groep (alle leeftijden van 0 tot 12 door elkaar).
Er zijn maximaal 19 kinderen in de groep met voldoende gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
Regelmatig staan ook stagiaires. Zij zijn boventallig.

Er worden verschillende activiteiten aangeboden waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen van het kind.