Koga

Koga Zuid

FAQ

CONTACT

Kwaliteitslabels

KOGA vzw is in het bezit van alle nodige kwalificatielabels.

Attest van toezicht K&G
Identificatienummer: 900006752

Keuken FAVV/HACCP
Nummer: AER/OVL/026546

Actief lid Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Actief lid lokale contactgroep kinderdagopvang initiatieven