Koga

Koga Zuid

FAQ

CONTACT

Missie

KOGA gaat er vanuit dat de opvang van uw kind geen noodoplossing is, maar een onderdeel van het groeiproces van uw kind.

Anders dan thuis, leert uw kind in KOGA met leeftijdsgenoten te spelen, samen te delen, voor zichzelf op te komen en creatief bezig te zijn met alle zintuigen.

Aangezien KOGA gezien wordt als een verlengstuk van de opvoeding is het belangrijk dat het klikt tussen u en ons.

Bij KOGA bieden we de kinderen de ruimte om hun eigen ‘ik’ te ontwikkelen.
Het kind leert zichzelf los te zien van de omgeving waarin het zich bevindt.
Hierbij kijken we bij elk individueel kind naar leeftijd en behoefte.

Deze missie komt voort uit de antroposofische visie van Rudolf Steiner (1861-1925). Het begrip antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden, ‘anthropos’ en ‘sophia’, mens en wijsheid. Antroposofie kan het beste worden omschreven als een weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van je menszijn, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid. Rudolf Steiner beleefde als kind de geestelijke wereld net zo concreet als de fysieke wereld om hem heen. In deze spontane waarnemingen lag de kiem van een bijzonder levensplan: het funderen van een nieuwe weg tot inzicht die uitgaat van materie en geest als één geheel en mensen in staat stelt daarin meer kennis en inzicht te verwerven.

Doelstellingen:

  • Het creëren van een omgeving waarin het kind niet alleen maar wordt blootgesteld aan educatieve programma’s, maar de ruimte krijgt om te spelen en zichzelf te ontdekken als eigen ‘ik’.
  • Een kind dat zijn eigen ik kent en vertrouwen heeft in zichzelf is beter in staat zich te ontwikkelen.
  • Een huiselijke sfeer zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig voelen en we aan de missie kunnen werken. Ook spel, muziek en creativiteit zijn hier een onderdeel van.

De ouders hoeven zelf niet antroposofisch te zijn of worden.
Wel is het belangrijk dat je achter onze werkwijze staat.